ติดต่อเรา


ชื่อ*
เบอร์ติดต่อ
อีเมล*
รายละเอียด

*หมายเหตุ:

คำถามที่ได้รับจากท่านจะทำการตอบกลับตามลำดับ ภายในเวลาที่เปิดให้บริการ เกี่ยวกับข้อมูลที่จะติดต่อสอบถามมานั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถามท่าน ซึ่งอาจจะมีกรณีที่ตอบกลับล่าช้า หรืออยู่ในช่วงที่ไม่สามารถตอบกลับได้ในทันที

ในกรณีที่ไม่สามารถตอบกลับได้ เนื่องจากระบบล่ม ขัดข้องหรือข้อมูลของลูกค้าได้แจ้งไว้ผิดพลาด หากเกิน1สัปดาห์แล้วไม่ได้มีการตอบกลับ กรุณาติดต่อเข้ามาใหม่อีกครั้ง

อีเมลล์จากทางบริษัทที่ตอบกลับไปยังลูกค้า เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ห้ามคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดโดยเด็ดขาด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ากรอกไว้ ( เช่น ที่อยู่ ชื่อ เบอรโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลล์) ใช้เพื่อติดต่อกับลูกค้าเท่านั้น จะไม่มีการใช้ในกรณีอื่นหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นทั้งสิ้น